Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Předmětem prodeje je pozemek p.č. st. 3562 - zastavěná plocha a nádvoří. Nemovitost leží v ochranném pásmu dráhy v blízkosti centrální části města, při železniční zastávce a dvoukolejné komunikaci směr Břeclav - Olomouc.
Požadovaná cena
828000
Platnost do
2081-05-14
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Alekso Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Hodonín, Hodonín, CZ0645, okres Hodonín