Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc.č. 40/1 (vodní pl. - zamokřelá pl., 1667m2) a 40/3 (vodní pl. - zamokřelá pl. 561m2), oba zapsány v KN na LV č.170 v k.ú. Vrchy.
Požadovaná cena
92060
Platnost do
2018-05-13
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Tošenovský
Útvar
ST - OP Odry
Katastrální území
Vrchy, Vrchy, CZ0804, okres Nový Jičín