Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Předmětný pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha-jiná plocha se nachází v obci Svitávka-část Sasina, v zastavěné části obce směrem severním, za železničním přejezdem se závorami. Pozemek parcelní číslo 214/1 v současné době slouží částečně jako místní komunikace (částečně zvevněná) pro obytnou a provozní zástavbu.
Požadovaná cena
82000
Platnost do
2018-05-14
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Alekso Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Sasina, Svitávka, CZ0641, okres Blansko