Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek KN p.č. 953/4 - ostatní plocha - zeleň o výměře 24 m2, který je zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 4 pro k.ú. Všeteč, obec Všemyslice. Pozemek KN p.č. 953/4 v k.ú. Všeteč je oplocený spolu s přilehlými pozemky ve valastnictví fyzických osob.
Požadovaná cena
7104
Platnost do
2018-05-12
Telefon
956 199 106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jačka
Útvar
LS Vodňany