Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Parcela číslo 868/2, ostatní plocha o výměře 716 m2
Požadovaná cena
196280
Platnost do
2018-04-07
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Teplice-Řetenice, Teplice, CZ0426, okres Teplice