Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku parc. č. 1371/3 v k.ú. Stráž nad Nežárkou o výměře 167 m2 (druh pozemku – vodní plocha), který tvoří koryto drobného vodního toku Stavišťský potok (IDVT 10281023, ČHP 1-07-03-065). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1963 o délce 60 m, nezapisovaného do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002899 a názvem „Stavišťský (D, U6-I, U6-II, U5-IIa)(D)". Pozemek parc. č. 1371/3 v k.ú. Stráž nad Nežárkou a část výše uvedené stavby vodního díla v délce 60 m budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
14596
Platnost do
2018-04-06
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Stráž nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, CZ0313, okres Jindřichův Hradec