Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 346/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 27, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. st. 346/7, zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 25 m2, pozemku p. č. st. 346/12, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) o výměře 460 m2, pozemku p. č. 1524/1, ostatní plocha o výměře 343 m2, pozemku p. č. 1527/1, ostatní plocha o výměře 1763 m2, pozemku p. č. 1527/2, ostatní plocha o výměře 331 m2, pozemku p. č. 1527/8, ostatní plocha o výměře 1589 m2, pozemku p. č. 6877, ostatní plocha o výměře 94 m2 a pozemku p. č. 6878, ostatní plocha o výměře 29 m2, to vše vedené na LV č. 670 pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, katastrální území Hoštálková, obec Hošťálková. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 196.067,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1450000
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hošťálková, Hošťálková, CZ0723, okres Vsetín