Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova č. p. 633 umístěná na st. p. č. 913 o výměře 575 m2, na KN jako zastavěná plocha a nádvoří, to vše vedené na LV č. 5176 u KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, Katastrální území Přerov [734713]. Pozemek pod budovou není ve vlastnictví České pošty, vlastníkem jsou České dráhy, vedené na KN na LV č. 14090 u KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, Katastrální území Přerov [734713]. Jedná se o montovanou plechovou halu stojící v těsné blízkosti kolejiště hlavního vlakového v Přerově, která sloužila v minulosti jako překládkové pracoviště balíků ABD (automatizovaná balíková dodejna). K budově patří i návazné technické stavby, které s budovou funkčně souvisí (rampa, zastřešení, atd.). Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 158.462,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1167820
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Přerov, Přerov, CZ0714, okres Přerov