Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, jehož součástí je stavba č. ev.421, stavba pro rodinnou rekreaci a pozemku p. č. 2546/45, zahrada to vše vedené na LV č. 141 pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, katastrální území Rusava, obec Rusava. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 84.055,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
950000
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Rusava, Rusava, CZ0721, okres Kroměříž