Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 274/1 o výměře 828 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ze kterého vznikne dle GP č. 1758-1136/2017 nový pozemek parc. č. 274/16 o výměře 116 m2, ostatní plocha – jiná plocha, obec a k. ú. Slavičín, na LV č. 671, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 11.180,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
56000
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Slavičín, Slavičín, CZ0724, okres Zlín