Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 3279/15 o výměře 9 m2, který se rozkládá podél místní komunikace, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace na LV č. 735 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Opava, k.ú. Píšť, obec Píšť. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 38,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4200
Platnost do
2018-04-10
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Píšť, Píšť, CZ0805, okres Opava