Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Jedná se o pozemky a objekty v areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín - Horní nádraží. Trať č. 326 Hostašovice - Nový Jičín byla zničena povodněmi v červnu roku 2009 a následně bylo rozhodnuto o jejím zrušení včetně tohoto nádraží, přičemž převážná část zrušené dráhy byla využita pro stavbu cyklostezky a související nemovitý majetek je již ve vlastnictví jiného subjektu - svazku obcí. Areál je situován v blízkosti silniční komunikace v ulici Nádražní a je ovlivněn blízkým provozem průmyslových podniků. Kolejový svršek je demontován. Bývalá výpravní budova č.p. 886 je zděná dvoupatrová stavba s valbovou střechou, cca 125 let stará, aktuálně v podudržovaném stavu. Dva dřevěné sklady jsou ve špatném technickém stavu. Záměrem žadatele je využití pozemků tvořící tento areál pro rozvoj infrastruktury města. Jedná se zejména o dobudování a napojení stávající cyklostezky, vytvoření parkovacích ploch pro přilehlé sídliště i pro uživatele cyklostezky a ozelenění veřejného prostoru. V rekonstruované výpravní budově při zachování její historické hodnoty hodlá město vybudovat zázemí pro cykloturistiku, in-line bruslení a zimní sporty - konkrétně půjčovnu a úschovnu kol a bruslí, cykloservis, dobíjecí stanici pro elektrokola, zázemí pro běžkaře a také informační centrum. V přilehlých skladech bude možné zřídit technické místnosti pro stroje a zařízení na zimní úpravu cyklostezky. Výpravní budova a sklady jsou aktuálně pronajaty firmě IR - Progres, spol. s r.o., a dva pozemky (p.č. 391/3 a p.č. 695/5) jsou pronajaty firmě Dřevo Trust - prodej, a.s. Bytová jednotka ve výpravní budově č. p. 886 je pronajata k trvalému bydlení s tříměsíční výpovědní lhůtou od roku 2014. Uvedené nájemní smlouvy přejdou s uzavřením kupní smlouvy na nového nabyvatele. Z hlediska územního plánu je areál situován v zóně dopravní infrastruktury drážní a výrobní - skladování - lehký průmysl.
Požadovaná cena
2625000
Platnost do
2018-04-02
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Nový Jičín-Horní Předměstí, Nový Jičín, CZ0804, okres Nový Jičín