Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Mze
Popis
S 8/18 Prodej pozemku p.č. 261/3 , ostatní plocha o výměře 666 m2, k.ú. Ruda nad Moravou
Požadovaná cena
23000
Platnost do
2018-04-01
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Ruda nad Moravou, Ruda nad Moravou, CZ0715, okres Šumperk