Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Mze
Popis
Prodej pozemku p.č. 99, ostatní plocha o výměře 590m2, k.ú. Studený Zejf
Požadovaná cena
27000
Platnost do
2018-04-01
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Studený Zejf, Písečná, CZ0711, okres Jeseník