Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu a v obvodu dráhy při trati Plzeň hl.n. - Cheb. Jsou situovány na lesní samotě v k.ú. Vysoké Sedliště, mimo zastavěné území obce Planá na pravém břehu řeky Mže. Na p.č. st. 137, stojí ve vlastnictví třetí osoby stavba určená k rekreačním účelům. Pozemek p.č. 520/5, vznikl oddělením z původního pozemku p.č. 520/2-ostatní plocha, dráha, na základě geometrického plánu č. 197-290/2015.
Požadovaná cena
41000
Telefon
972 235 728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Vysoké Sedliště, Planá, CZ0327, okres Tachov