Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1420/30, o výměře 250 m², oddělený z pozemku parc. č. 1420/9, druh pozemku ostatní plocha, GP 958-29-2017.
Požadovaná cena
12500
Platnost do
2018-03-01
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, CZ020B, okres Příbram