Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 2353/1, o výměře 5 397 m², oddělený z pozemku parc. č. 2353, druh pozemku vodní plocha, dle GP 192-259/2017 a část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00003630, v délce cca 1 230 m, která je umístěná v korytě DVT Hornolhotský potok, IDVT 10279565, na pozemku parc. č. 2353/1.
Požadovaná cena
122170
Platnost do
2018-03-01
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová