Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
00002739
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Parc. č. 1003/62 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 14325 m2, pozemek ST 133 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2 včetně garáže a stavební ST 134 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 včetně garáže. Pozemky se stavbami se nachází v uzavřeném areálu bývalého uranového dolu v extravilánu obce. Nejsou zatíženy žádnými služebnostmi.
Požadovaná cena
1000162
Platnost do
2018-03-23
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUdr. jaroslav Koukal
Katastrální území
Bukov na Moravě, Bukov, CZ0635, okres Žďár nad Sázavou