Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Prodej - soubor lesních pozemků PUPFL o celkové výměře 33 461 m2 a pozemek p.č. 378/10 o výměře 22 m2 - ostatní plocha v k.ú. Losina, obec Chotěšov, okr. Plzeň-jih.
Požadovaná cena
929730.00
Platnost do
2018-03-21
Telefon
+420 703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Losina, Chotěšov, CZ0324, okres Plzeň-jih