Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Nabídka pozemků včetně stavby malé vodní nádrže Dvorce na Černém potoce. Prodej vodní nádrže Dvorce na pozemcích parc.č.st. 92 a parc.č.st. 93, jejichž součástí je stavba vodního díla - hráze, pozemcích parc.č. 314/4 a parc.č. 314/7 v k.ú. Májůvka a dále na pozemcích parc.č. 2375/5 a parc.č. 2375/6 v k.ú. Dvorce u Bruntálu.
Požadovaná cena
1945680
Platnost do
2018-03-26
Telefon
+420596657322
E-mail
petr.preser@pod.cz
Osoba
Mgr. Petr Prešer
Útvar
Odbor obchodně kontraktační
Katastrální území
Májůvka, Bílčice, CZ0801, okres Bruntál