Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek vodního toku parc. č. 803/4 o výměře 915 m2 v katastrálním území Záhořice, oddělený geometrickým plánem č. 108-108/2017 z dosavadního pozemku parc. č. 803/2, na kterém se nachází vodní tok IDVT 10246824, ČHP 1-11-02-0330, pravobřežní přítok Kosmové v ř. km 56,9, a část vodohospodářské stavby opevnění koryta tohoto vodního toku, vedené v majetku LČR pod inventárním číslem 923947, v ř. km 0,176 - 0,222.
Požadovaná cena
75200
Platnost do
2018-03-22
Telefon
956955207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Záhořice, Žlutice, CZ0412, okres Karlovy Vary