Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Jedná se o převod 2 pozemků a to pozemku parc. č. 14/11 – ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 40 969 m2. V severní části pozemku je situované těleso skládky (cca 7 392 m2), které částečně zasahuje na pozemek parc. č. 14/11 z vedlejšího pozemku parc. č. 14/22. Dále je v této části zřízeno věcné břemeno pro oprávněného ArcelorMittal Ostrava, a.s. spočívající v právu vedení a přístupu k potrubnímu řadu havarního napojení vody NH, a.s. parc. č. 14/17 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský o výměře 64 848 m2. Pozemek vzniknul zalesněním zrekultivovaného odvalu hlušiny a v roce 2004 byl prohlášen za lesní pozemek. V současné době na pozemku nejlépe prosperují dřeviny z přirozeného náletu.
Požadovaná cena
853270
Platnost do
2018-03-23
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Kunčice nad Ostravicí, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město