Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Jedná se o vodovodní síť v areálu Bezruč o celkové délce 1 174 m, která je osazena 9 ks podzemními hydranty a 1 ks nadzemním hydrantem. Kanalizační síť v areálu Bezruč o celkové délce 1 556 m, která odvádí splaškové odpadní a dešťové vody z území bývalého dolu P. Bezruč do veřejné kanalizace v ulici Na Baranovci. Kanalizační síť je opatřena revizními šachticemi s poklopy a dále podzemním septikem a odlehčovací komorou situovanými u vyústění do veřejné kanalizace. Vodovodní řad v areálu Heřmanice o celkové délce 180 m, ketrý je v trase od místa napojení na veřejný vodovod v ulici Orlovská až k šachtici A4 situovanou v areálu Heřmanice. Vodovodní řad je osazen 1 ks nadzemním hydrantem.
Požadovaná cena
6760070
Platnost do
2018-03-23
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Slezská Ostrava, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město