Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Zakladatel
MPO
Popis
Jde o soubor nemovitých věcí, které tvoří areál bývalého dolu Jan Žižka v k. ú. Chomutov I. Jedná se o pozemky nezastavěné, pozemky zastavěné stavbami bez čp/če - prům. objekt, liniové stavby a venkovní úpravy.
Požadovaná cena
24900000
Platnost do
2018-03-20
Telefon
475672627
E-mail
martina.novotna@pku.cz
Osoba
Novotná
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, CZ0422, okres Chomutov