Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Zakladatel
Minisrterstvo zemědělství
Popis
Vodohospodářská stavba - úprava koryta vodního toku v délce 15m', na pozemcích p.p.č. 122/1, p.p.č. 122/2, p.p.č . 122/3, spočívající v opevnění břehů a dna z melioračních tvárnic kladených na podsyp ze štěrkopísku. Stavba byla realizována v roce 1975.
Požadovaná cena
17601
Platnost do
2018-03-19
Telefon
956955206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
Správa toků oblast povodí Berounky
Katastrální území
Vysoká Pec u Bohutína, Bohutín, CZ020B, okres Příbram