Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1098/6, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 126 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 2081-209/2016 z pozemku p.č. 1098/1 v k.ú. Jáchymov.
Požadovaná cena
8820
Telefon
956 230 106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Jáchymov, Jáchymov, CZ0412, okres Karlovy Vary