Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Prodej pozemku st.p.č. 77/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36m2, v k.ú. Boškov, obec Potštát. Část pozemku je zastavěná stavbou jiného vlastníka RD č.p.29.
Požadovaná cena
5400.00
Platnost do
2018-03-16
Telefon
+420 703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Boškov, Potštát, CZ0714, okres Přerov