Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1241/6 o původní výměře 122 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, který je zapsaný na LV 5 pro k.ú. Mošnov, Obec Mošnov, okr. Nový Jičín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Část tohoto pozemku je určena pro zastavění stavbou splaškové kanalizace, o její koupi požádala Obec Mošnov dne 5.9.2017. Za tímto účelem byl pozemek rozdělen GP č. 12006 -77/2017 nově na pozemek p.č. 1241/6 – vodní plocha o výměře 101m2 a pozemek p.č. 1241/31 - ostatní plocha o výměře 21m2, způsob využití ostatní komunikace.
Požadovaná cena
5050.00
Platnost do
2018-03-13
Telefon
+420 703 154 614
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mošnov, Mošnov, CZ0804, okres Nový Jičín