Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky parc. č. 4244/8 o celkové výměře 4 562 m2, č. 4579/2 o celkové výměře 12 282 m2, 4579/2 o celkové výměře 12 282 m2, 4579/5 o celkové výměře 3 367 m2 a část dle GP č. 4579/3 o výměře 2 243 m2, vše druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 19, v k. ú.Chomutov I.
Požadovaná cena
1026000
Platnost do
2018-03-16
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, CZ0422, okres Chomutov