Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
MZE
Popis
Prodej pozemku p.č. 499/10 k.ú. Vyšehoří, ost.plocha o výměře 17 m2
Požadovaná cena
1700
Platnost do
2018-03-16
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Vyšehoří, Vyšehoří, CZ0715, okres Šumperk