Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 000029874, v délce cca 10 m, která je umístěná v korytě DVT (IDTV 10244831), na pozemku parc. č. 358, k.ú. Statenice, ve vlastnictví Středočeského kraje.
Požadovaná cena
15620
Platnost do
2018-03-14
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Statenice, Statenice, CZ020A, okres Praha-západ