Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky p.č. 1561 a 1575 (k.ú. Jindřichovice pod Smrkem) a pozemek p.č. 285 (k.ú. Dětřichovec) se nacházejí na rozhraní obou katastrálních území, mimo zastavěné území obce. Jedná se o pozemky navazující přes městskou komunikaci na železniční trať Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem, resp. se jedná o zrušenou část trati mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a státní hranicí s Polskem (dnes je trať ukončena v obci Jindřichovice pod Smrkem). Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha - ostatní komunikace, tvoří přirozenou cestní síť skrze krajinu a jsou proto k tomuto účelu hojně využívány zejména místními zemědělci a turisty. Pozemky navazují na nově zrekonstruovanou komunikaci obce a mimo jiné slouží i jako přístupové komunikace k lesním pozemkům obce a Lesů ČR. Obec hodlá na pozemcích vybudovat novou místní komunikaci. Dle sdělení Státního pozemkového úřadu jsou předmětné pozemky dle schválených pozemkových úprav navrženy k vybudování komunikací, které budou sloužit k přístupům na pozemky jednotlivých vlastníků a k zajištění prostupnosti krajiny.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2018-03-15
Telefon
222335360
E-mail
dohnalkova@szdc.cz
Osoba
Mgr. Dohnálková
Útvar
O31
Katastrální území
Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem, CZ0513, okres Liberec