Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 73/5, o výměře 762 m2, druh pozemku vodní plocha, k.ú. Kokovice.
Požadovaná cena
27100
Platnost do
2018-03-14
Telefon
7244534355
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Kokovice, Klobuky, CZ0203, okres Kladno