Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 594, o výměře 56 m² (cena 2 022 Kč), parc. č. 593, o výměře 385 m² (cena 9 270 Kč), oba v k.ú. Trněný Újezd u Zákolan. Pozemek parc. č. 542/4, oddělený z pozemku parc. č. 542/1, o výměře 1 082 m² (cena 39 082 Kč) a pozemek parc. č. 551, o výměře 55 m² (cena 1 986 Kč), oba v k.ú. Koleč. Vše druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
52360
Platnost do
2018-03-14
Telefon
7244534355
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Koleč, Koleč, CZ0203, okres Kladno