Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1604, o výměře 3 287 m² (cena 131 320 Kč) a parc. č. 1605, o výměře 327 m², (cena 10 320 Kč), oba v k.ú. Vraný, druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
141640
Platnost do
2018-03-14
Telefon
7244534355
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Vraný, Vraný, CZ0203, okres Kladno