Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova č. e. 11, stavba k rodinné rekreaci, na pozemku parc. č. st. 25 (pozemek na LV č. 53) v k. ú. Bratroňov, nacházející se v obci Krásná Hora, evidovanou v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 586. Stavba se nachází na pozemku jiného vlastníka. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 0,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
261000
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Katastrální území
Bratroňov, Krásná Hora, CZ0631, okres Havlíčkův Brod