Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 69, o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 15, objekt k bydlení, a dále pozemek p. č. 477/6 o výměře 304 m2, ostatní plocha- manipulační plocha, obec a k. ú. Blažejov, to vše vedené na LV č. 255 u KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 3.644,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
680000
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Katastrální území
Blažejov, Blažejov, CZ0313, okres Jindřichův Hradec