Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Jde o jednu stavebně oddělenou garáž na vlastním pozemku pod vlastním parcelním číslem a dále o část pozemku společného dvora, kde ČP vlastní 1/15 podílu.Areál se skládá z budovy bez č.p./č.e na parc. č. 855/4 o výměře 21 m2, na KN jako garáž, vedeného na LV č. 175 dále z podílu 1/15 společného pozemku parc. č. 855/2 o výměře 456 m2, na KN jako společný dvůr, vedeného na LV č. 151 to vše u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Třinec, Katastrální území Třinec [770892]. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 71.550,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
75000
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková