Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zakladatel
Minisrterstvo zemědělství
Popis
Vodohospodářská stavba - úprava koryta vodního toku v délce 454m', na pozemcích st.p.č. 1818, p.p.č. 723/35, p.p.č. 1620, p.p.č . 723/38,p.p.č. 723/25 a p.p.č. 723/1, spočívající v opevnění břehů a dna z melioračních tvárnic kladených na podsyp ze štěrkopísku. Stavba byla realizována v roce 1964.
Požadovaná cena
282062.00
Platnost do
2018-01-21
Telefon
956955206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky
Katastrální území
Holýšov, Holýšov, CZ0321, okres Domažlice