Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří