Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhy vlevo trati Krupá – Kolešovice v žst. Chrášťany - zastávka, mimo zastavěné území města Chrášťany. Budova (bývalá žel.zastávka) z roku 1894 je samostatně stojící mající dvě nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. Objekt je vybydlený a dlouhodobě neužívaný. Prodej včetně pozemku pod stavbou, pozemku vedle stavby a okolního pozemku se studnou a trvalými porosty. Pro přístup k těmto nemovitostem bude na pozemku p.č. 1428/1 zřízena úplatná služebnost-právo jízdy a chůze ve prospěch budoucího kupujícího (dle GP).