Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhu trati Benešov u Prahy - Praha-Uhříněves, mimo zastavěné území obce Mnichovice. Budova (bývalý strážní domek) z roku 1904 je samostatně stojící, zdevastovaná a dlouho neužívaná, včetně pozemku pod stavbou. Okolní pozemek je ve svahu, zanedbaný a nachází se na něm studna.