Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Máchova 201, 47127, Stráž pod Ralskem
Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Na základě geometrického plánu č. 2625-55/2017 pro k. ú. Poruba u Orlové byl z pozemku p. č. 1691/4 oddělen pozemek p. č. 1691/36 vše v k. ú. Poruba u Orlové. Nemovitost se nachází v areálu Václav, v k. ú. Poruba u Orlové, obec Orlová. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 1691/36 (dle GP) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 368 m2.