Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha -jiná plocha, který ve skutečnosti slouží jako propojení místních komunikací.