Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000, Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej pozemku p. č. 1662/3, který byl oddělen geometrickým plánem č. 222-47/2003 z původního pozemku p. č. 1662/1.