Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej p.st.č. 338 o výměře 100 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, p.st.č. 339 o výměře 89 m2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 2/13 o výměře 569 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.p.č. 2/14 o výměře 240 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.Libočany.