Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku p.č. 723 o výměře 492 m2, ostatní plocha v k.ú. Pohořany