Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1007/24 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 1007/25 o výměře 58 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Pozemky leží uvnitř areálu technických služeb Města Lomnice n. P., jsou přístupné pouze přes pozemky města.