Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej parcely p.č. 777/1, ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, parcela je ve funkčním celku se stavbou v cizím vlastnictví