Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S 576/16 prodej pozemku p.č. st.157, st.158, st.159, st.160, st.244, p.č. 402/9, p.č. 141/4 k.ú. Kouty nad Desnou